Data publikacji w serwisie:

Prof. Mirosław Pawlak przewodniczącym Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języków Obcych

Prof. Mirosław Pawlak z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został wybrany przewodniczącym Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes (FIPLV) – Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języków Obcych. Wybory odbyły się na światowym zgromadzeniu członków w listopadzie 2018 roku w Nowym Orleanie.

Federacja została założona w Paryżu w 1931 roku i jako jedyne międzynarodowe, wielojęzyczne stowarzyszenie nauczycieli języków ma statusie oficjalnego partnera organizacji pozarządowej – UNESCO i przedstawicielstwo w Radzie Europy. Członkiem zbiorowym FIPLV jest Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, do którego należy prof. Pawlak. To pierwsze tak wysokie wyróżnienie dla członka PTN w dziewięćdziesięcioletniej historii Towarzystwa.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach:

http://fiplv.com

www.poltowneo.org

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048