Data publikacji w serwisie:

Prof. Witold Molik obchodzi 70. urodziny

Prof. Witold Molik, znakomity historyk, znawca historii XIX wieku obchodził 12 grudnia jubileusz 70. urodzin. - Praca profesora Witolda Molika przyczyniła się do silnej pozycji naszego Uniwersytetu w kraju, Europie, na świecie. Dzięki takim profesorom możemy się nią chlubić – podkreślił rektor, prof. Andrzej Lesicki podczas uroczystości w Auli Lubrańskiego.

W spotkaniu uczestniczyli również: prorektor UMP, prof. Michał Musielak, rektor senior UAM, prof. Stefan Jurga, przedstawiciele instytucji kultury i nauki z Poznania i Wielkopolski, naukowcy z Wrocławia, Warszawy i Lublina oraz prof. Rudolf Jaworski z Konstancji.

Prof. Witold Molik niemal 50 lat czyli całe swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest cenionym badaczem historii społecznej Polski i stosunków polsko-niemieckich w XIX i początkach XX wieku, w szczególności dziejów polskiej inteligencji i ziemiaństwa oraz polskiego ruchu narodowego w zaborze pruskim, pamięci historycznej społeczeństwa polskiego, dziejów Uniwersytetu, polskich podróży edukacyjnych za granicę, dziejów szkolnictwa oraz polskiej historiografii. Zakres zainteresowań profesora zaowocował ponad 400. publikacjami naukowymi.

Rektor prof. Andrzej Lesicki składając życzenia i gratulacje jubilatowi powiedział: - Chciałbym podziękować, bo pana sukcesy są też sukcesami Uniwersytetu. - Praca profesora Molika przyczyniła się do silnej pozycji naszego Uniwersytetu w kraju, Europie, na świecie. Dzięki takim profesorom możemy się nią chlubić.

Zdaniem dziekana Wydziału Historii UAM, prof. Kazimierza Ilskiego, jubilat określa kierunki badań, sposoby rozwiązywania najbardziej zawiłych problemów historii XIX i XX wieku.

- Powszechnie wiadome i szczególne cenione jest jego perfekcyjne przedstawianie wielu aspektów historii w oparciu o pełną akrybii i wirtuozerii analizę źródeł - podkreślił.

Dziekan zwrócił też uwagę na szczególny namysł profesora m.in. nad kwestią kształtowania się polskiej inteligencji i funkcjonowania uniwersytetów jako idei i instytucji.

Laudację wygłosił prof. Krzysztof Makowski, podkreślając niezależność badawczą prof. Molika, który za kilkanaście dni przechodzi na emeryturę. Profesor pełni funkcję kierownika Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku, a także kieruje powołanym przez siebie Centrum "Instytut Wielkopolski" działającym przy UAM.

Więcej na: uniwersyteckie.pl

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048