Data publikacji w serwisie:

Prof. Zbyszko Melosik Doktorem Honorowym Uniwersytetu Szczecińskiego

W czwartek 18 października prof. Zbyszko Melosik z UAM odebrał dyplom Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu laudację wygłosiła Promotor prof. Urszula Chęcińska, Dziekan Wydziału Humanistycznego tamtejszej uczelni, a sam laureat wystąpił z okolicznościowym wykładem zatytułowanym „Pasja akademicka. O władzy i wolności umysłu”.

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik urodził się w 1956 roku w Poznaniu. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, socjologiem edukacji i socjologiem kultury, pedagogiem. Prof. Melosik to także Kierownik Zakładu Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej, ekspertem Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członkiem norweskiej Agder Academy of Science and Letters. To także stypendysta Fundacji Fulbrighta i profesor wizytujący na University of Virginia (USA). Wielokrotny laureat Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i I Wydziału PAN przyznawanych za znaczące osiągnięcia naukowe. Promotor dziewiętnastu rozpraw doktorskich (pięciu doktorów uzyskało już stopień doktora habilitowanego).

- Pisarstwo naukowe prof. Zbyszko Melosika zasługuje na szczególne wyróżnienie, wynika bowiem z autentycznej fascynacji poznania, z użycia interdyscyplinarnej wiedzy i głębokiego humanistycznego namysłu twórczego – mówi prof. Urszula Chęcińska - Oryginalność myślenia, wnikliwość krytyczna i erudycyjny sposób pisania łączą się z oryginalnością, „migoczącej znaczeniami" formy literackiej. Znakomicie odbieranej przez czytelnika, który inspirowany emocjami autora odnajduje w nich własny przyczynek do dyskusji o kulturze, tożsamości i edukacji. Publikacje naukowe, wielokrotnie wznawiane, służące studentom pedagogiki, socjologii, filozofii i kulturoznawstwa jako lektura obowiązkowa na wykładach i konwersatoriach, cytowane są w Google Scholar ponad 2500 razy – dodaje profesor Chęcińska

Zainteresowania badawcze i bogata twórczość naukowa Profesora koncentrują się na społecznych konstrukcjach tożsamości, selekcyjnej i socjalizacyjnej funkcji edukacji oraz roli kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym. Odnalazły one swój oryginalny wyraz w kilkuset artykułach naukowych oraz w dziesięciu monografiach, wśród których wymienić należy: „Współczesne amerykańskie spory edukacyjne" (1995); „Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji" (1995); „Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne" (1996); „Kryzys męskości w kulturze współczesnej" (2002), „Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej" (2007), „Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy (2009), „Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności" (2013), „Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza" (2016). Prof. Zbyszko Melosik jest także redaktorem lub współredaktorem ośmiu prac zbiorowych. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Studia Edukacyjne", jest także członkiem wielu redakcji znaczących czasopism naukowych.

Autorem załączonych fotografii jest Filip Kacalski/Uniwersytet Szczeciński