Data publikacji w serwisie:

Przedstawiciele ośmiu ukraińskich uniwersytetów szkolili się pod okiem naukowców z UAM

Studenci, doktoranci i wykładowcy ośmiu ukraińskich uniwersytetów partnerskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu szkolili się w Pałacu w Dębinie. W dniach 19-25 lutego, w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą – europejskie uniwersytety”, odbyła się tam przygotowana przez MISHiS (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne) szkoła zimowa pt. „Across disciplines: How to study in an interdisciplinary framework”.

Na szkoleniu obecni byli przedstawiciele:

  • Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University;
  • Donbass State Pedagogical University;
  • Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav;
  • Kherson State University;
  • Lesya Ukrainka Volyn National University;
  • Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute;
  • V. N. Karazin Kharkiv National University;
  • H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.

Zajęcia w Pałacu w Dębinie poprowadzili wykładowcy MISHiS (prof. Rafał Dymczyk, prof. Aleksander W. Mikołajczak, prof. Konrad Dominas), Liberal Art. and Sciences (prof. Łukasz Różycki), Centrum Zaawansowanych Technologii (prof. Jakub Rybka) oraz reprezentujący DWZ dr Kostiantyn Mazur. Podczas wykładów i warsztatów studenci i doktoranci mieli okazję nie tylko uzyskać odpowiedź na pytanie na czym polega interdyscyplinarność w badaniach naukowych, ale także zapoznać się z kilkoma projektami prowadzonymi na UAM.

Podczas odwiedzin na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, goście z Ukrainy ubrani w narodowe stroje uświetnili otwarcie wystawy „Ukraina 2022-2023”, wzbudzając żywe zainteresowanie przybyłych gości. Zdecydowaną większość grupy stanowiły panie, ponieważ panowie w wieku pomiędzy 18 a 60 lat nie mogą opuszczać terenu Ukrainy. Z tego właśnie powodu swojego kraju nie mógł opuścić i przyjechać do Polski koordynator szkoły ze strony ukraińskiej i wykładowca szkoły, dyrektor Polskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu, prof. Ihor Kryvosheia.

Oprócz uczestniczenia w specjalnie przygotowanych zajęciach dydaktycznych, wiele czasu poświecono na udzielanie odpowiedzi na nurtujące ukraińskich partnerów pytania dotyczące możliwości studiowania na naszym uniwersytecie oraz współpracy w zakresie zwiększenia mobilności. Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się na przykład prezentacja dotycząca konsorcjum EPICUR i potencjalnej możliwości uczestniczenia w zdalnie prowadzonych wykładach.

fot. Kostiantyn Mazur, Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

4497