Data publikacji w serwisie:

„Przestrzeń otwarta” - jak korzystać z kampusów uniwersyteckich?

Wydział Socjologii oraz Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię, realizują projekt pod nazwą "Przestrzeń Otwarta", który ma na celu zdiagnozowanie potrzeb związanych z korzystaniem z budynków i kampusów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konsultacje składają z czterech etapów:

- stoisk konsultacyjnych na kampusach,

- wywiadów z osobami administrującymi budynkami i kampusami,

- ankiety ogólnouniwersyteckiej,

- spacerów badawczych.

Pierwsze trzy etapy projektu zostały zrealizowane do końca czerwca, a 8 lipca odbył się pierwszy spacer badawczy, który miał na celu identyfikację szczegółowych problemów dotyczących przestrzeni uniwersyteckich. Jako pierwszy “zbadany” został Kampus Ogrody. Jak mówi prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Socjologii UAM dr Łukasz Rogowski: „Takich spacerów będzie około 20, uwzględniając także ośrodki zamiejscowe. Chcemy zbadać funkcjonowanie tych przestrzeni odnosząc się do czterech funkcji, jakie mogą spełniać kampusy uniwersyteckie: edukacyjnej, socjalnej, więziotwórczej oraz ekologicznej”.

Wyniki badań zostaną przedstawione jesienią.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

4497