Data publikacji w serwisie:

Rada Uczelni 2021-2024 powołana na UAM

W poniedziałek 21 grudnia, Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołał 9-osobową Radę Uczelni na kadencję 2021–2024. W jej skład weszły cztery osoby spoza UAM oraz czworo reprezentantów Uniwersytetu.

Rada jest ciałem doradczo-nadzorczym uczelni, powoływanym na mocy nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przewodniczącym Rady nadal będzie prof. Remigiusz Napiecek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.  Po raz pierwszy w Radzie pracować będzie prof. Marek Nawrocki z UAM, prorektor w poprzedniej kadencji, zajmujący się m.in. sprawami cyfryzacji. Kontynuować prace w Radzie Uczelni będą: prof. Rafał Drozdowski, prof. Tadeusz Stryjakiewicz, prof. Katarzyna Meller z UAM oraz Filip Bittner, wiceprezes spółki MTP, prezes spółki Aquanet Paweł Chudziński i dyrektor CKZ Anna Hryniewiecka.

W skład rady, zgodnie z ustawą, wchodzi także Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, którą jest Daria Kamrowska z Wydziału Fizyki.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497