Data publikacji w serwisie:

Rada Uczelni UAM rozpoczęła pracę

Rada Uczelni zebrała się na swoim pierwszym posiedzeniu. Organ ten, powołany w lutym przez Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na mocy nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jest ciałem doradczo-nadzorczym uczelni.

Na spotkaniu w środę 27 marca Rada zajęła się m.in. harmonogramem prac nad nowym Statutem UAM, który zgodnie z przepisami ma opiniować.

W skład Rady wchodzi czworo reprezentantów Uniwersytetu, profesorowie: Rafał Drozdowski, Katarzyna Meller, Izabela Nowak i Tadeusz Stryjakiewicz, a także cztery osoby spoza UAM: Tomasz Cemel, dyrektor Makroregionu Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Poznaniu, Paweł Chudziński, Prezes Zarządu spółki Aquanet, Anna Hryniewiecka, Dyrektor CK Zamek i dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ten ostatni jest równocześnie przewodniczącym Rady. Zgodnie z ustawą do rady należy także Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, Joanna Maruszczak.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048