Data publikacji w serwisie:

Raport, który powstał w najbardziej potrzebnym momencie

“Polska Szkoła Pomagania. Przyjęcie osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce w 2022 roku” to publikacja, której współautorkami są naukowczynie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. Natalia Bloch, prof. Izabella Main i mgr Joanna Urbańska. - Raport podsumowuje ostatni rok działań recepcyjnych i integracyjnych w Polsce i diagnozuje potrzeby i wyzwania, które nas wciąż czekają równo rok po pełnoskalowej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - mówi prof. Izabela Main, dyrektorka Centrum Badań Migracyjnych UAM.

Zestawienie jest rezultatem współpracy Centrum Badań Migracyjnych UAM, Ośrodka Badań nad Migracjami UW oraz Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji UJ z organizacjami wchodzącymi w skład Konsorcjum Migracyjnego. - Dzięki tej współpracy raport powstał w najbardziej potrzebnym momencie i może posłużyć w dalszej pracy nad poprawą działań pomocowych - podkreśla prof. Izabela Main.

Publikacja obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • Uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce;
  • Osoby migrujące i uchodźcze: potrzeby oraz plany Ukrainek i Ukraińców w Polsce;
  • Samorządy lokalne a przyjmowanie uchodźczyń z Ukrainy;
  • Odpowiedź mieszkańców i mieszkanek miast na przyjazd uchodźczyń;
  • Rola społeczności ukraińskiej we wsparciu osób z Ukrainy w Polsce;
  • Działania organizacji społecznych na rzecz uchodźczyń w polskich miastach;
  • Biznes a działania recepcyjne i integracyjne;
  • Rola organizacji międzynarodowych;
  • Rząd i władze wojewódzkie: działania na poziomie samorządowym;
  • Relokacje do mniejszych miejscowości.

Treść raportu jest dostępna m.in. na stronie CeBaM (www.cebam.pl) w sekcji Publikacje/Raporty. Jego twórcy przewidują także tłumaczenie na języki ukraiński i angielski.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048