Data publikacji w serwisie:

Rekrutacja na studia – koniec zapisów

Najwięcej chętnych na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zgłosiło się na psychologię (2117), prawo (1584), filologię angielską (1389), zarządzanie i prawo w biznesie (968) oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną (830). Wszyscy kandydaci mieli czas do 11 lipca na wybranie kierunku oraz przypisanie opłaty rekrutacyjnej. Do 18 lipca komisje rekrutacyjne rozpatrzą blisko 30 tys. wniosków o przyjęcie na studia na UAM.

Wśród kierunków, na które najtrudniej było się dostać (liczba kandydatów znacząco przewyższała liczbę miejsc), znalazły się: psychologia (17,64 os./msc.), filologia koreańska (16,92 os./msc.), zarządzanie i prawo w biznesie (13,83 os./msc.), filologia norweska (12,54 os./msc.) oraz japonistyka (11,65 os./msc.).

18 lipca o północy ogłoszone zostaną listy rankingowe – wszyscy zakwalifikowani kandydaci otrzymają informację za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji. Uczelnia oferuje 16 tys. miejsc na studiach stacjonarnych i zaocznych.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497