Data publikacji w serwisie:

UAM nagrodzony przez poznański Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki odebrał w poniedziałek, 5 listopada, nagrodę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – pamiątkowy medal 70-lecia ODN.

Wyróżnienie przyznano w podziękowaniu za wieloletnią współpracę w zakresie organizacji i prowadzenia form doskonalenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół, współpracę merytoryczną w realizacji znaczących dla Wielkopolski projektów edukacyjnych. Doceniono patronowanie takim przedsięwzięciom jak kongres oświatowy czy konferencje merytoryczne, współdziałanie na rzecz zdolnych uczniów poprzez współpracę przy organizacji i prowadzeniu konkursów i olimpiad, a także wieloletnią współpracę przy realizacji stopni specjalizacji zawodowych nauczycieli, kursów równoważnych wyższym studiom zawodowym, czy kursów  kwalifikacyjnych.

Gościem gali z okazji 70-lecia ODN był także prof. Tadeusz Wallas, Prorektor UAM ds. kadry i finansów.