Data publikacji w serwisie:

Rektor Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu z pożegnalną wizytą w UAM

W dniach 3-4 września 2020 w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza gości rektor Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu, prof.  Hansa-Jochen Schiewer. Jest on pierwszym zagranicznym rektorem, który odwiedził Poznań po objęciu tej funkcji na UAM przez prof. Bogumiłę Kaniewską.

Rektor H.-J. Schiewer kończy 1 października 2020 swoją pracę po dwunastu latach sprawowania godności rektorskiej (2008-2020). W tym okresie uniwersytet we Fryburgu w sposób znaczący rozwinął współpracę pięciu uczelni nadreńskich w ramach federacji EUCOR, zdobywając doświadczenie w budowaniu międzynarodowych instytucji akademickich. W ostatnich latach rektor Schiewer był jednym z założycieli europejskiej federacji EPICUR, do której należy także UAM. Podczas pożegnalnej wizyty w Poznaniu rektor Schiewer spotkał się z rektorem prof. Andrzejem Lesickim i rektorką prof. Bogumiłą Kaniewską, dyskutując o trudnościach w funkcjonowaniu uniwersytetu w czasach epidemii COVID-19 oraz o konkretnych działaniach w nadchodzących miesiącach, zmierzających do szybszej i pełniejszej integracji ośmiu uczelni tworzących federację EPICUR. Podczas rozmów z gronem prorektorskim oraz dyrekcją Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii rozważano przyszłe projekty badawcze, które federacja EPICUR będzie mogła przedłożyć po zakończeniu fazy pilotażowej w 2022 r. Podobnie jak w Poznaniu, także w Uniwersytecie Albrechta i Ludwika we Fryburgu godność rektora obejmie kobieta – prof. Kerstin Krieglstein.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497