Data publikacji w serwisie:

Rektorka UAM w ministerialnym zespole ds. strategii umiędzynarodowienia nauki

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM, a także przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich weszła w skład powołanego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia. Zespół będzie głosem doradczym w zakresie tworzenia Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia.

– Potrzebujemy dobrej strategii umiędzynarodowienia nauki. Ten dokument wskaże nam, jak zrobić to skutecznie. Cieszę się, że do prac nad krajową strategią włączeni zostali przedstawiciele uczelni, instytutów naukowych i innych podmiotów działających w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego – zaznaczył wiceminister Andrzej Szeptycki, wręczając członkom zespołu akty powołania. Prace nad tworzeniem strategii będą odbywać się pod przewodnictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/nauka/zespol-ekspertow-ds-krajowej-strategii-umiedzynarodowienia

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048