Data publikacji w serwisie:

Rok akademicki 2019/2020 czas zacząć!

W poniedziałek 30 września, w wypełnionej po brzegi Auli UAM, nowy rok akademicki rozpoczęli studenci I roku.

Powitali ich Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki oraz Prorektor ds. studenckich prof. Bogumiła Kaniewska. – Moim zadaniem jest także pomagać studentom. Jeżeli chcę być blisko społeczności Uniwersytetu, to także blisko Was – mówił Rektor. – Studiowanie to nie jest łatwa rzecz, zatem powodzenia – życzył prof. Andrzej Lesicki. Prorektor prof. Bogumiła Kaniewska żartobliwie nawiązała do tradycji uczelni: - Te stroje, które dzisiaj mamy na sobie, może wydają się odrobinę anachroniczne, bliżej takiego nurtu oversize, albo strojów hogwartowskich, jak lubią mówić moi studenci. Te stroje są jednak znakiem tradycji uniwersyteckiej - podkreśliła. - Słowo uniwersytet pochodzi z języka łacińskiego i oznacza ogół, powszechność, wspólnotę. Państwo stajecie się, składając ślubowanie, bardzo ważnymi członkami naszej wspólnoty – dodała prof. Bogumiła Kaniewska.

W tym roku akademickim naukę na pierwszym roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich rozpoczęło ponad 9 tysięcy studentów.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048