Data publikacji w serwisie:

Rozwijając kompetencje, zmieniamy świat - pierwsze obrady Senatu UAM

W poniedziałek, 28 września, Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zebrał się po raz pierwszy w nowym składzie, po wyborach, które odbyły się w lipcu 2020 roku. Obrady toczyły się jednocześnie online oraz w Sali Senatu.

Podczas posiedzenia Senat UAM przyjął strategię rozwoju uczelni na lata 2020-2030, której hasłem przewodnim jest “Rozwijając kompetencje, zmieniamy świat”. Zawarto w niej m.in. cztery cele strategiczne: badania naukowe na światowym poziomie, najwyższa jakość kształcenia, uczelnia profesjonalnie zarządzana oraz uniwersytet współkształtujący otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze.

Senat wybrał przedstawiciela UAM do Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, którym został prorektor prof. Tadeusz Wallas, Senat zajął się także ustaleniem programu studiów na kilkunastu kierunkach. Senatorowie podjęli również uchwałę o nadaniu Medalu za Zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marii Królskiej, która przez wiele lat prowadziła znaną i cenioną nie tylko wśród społeczności akademickiej stołówkę “Ogród smaków Pani Marii”.

W skład Senatu UAM, kolegialnego organu uczelni, wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni, przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, przedstawiciele pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele studentów i doktorantów. Zadania tego gremium określa ustawa: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Senat UAM zbiera się zazwyczaj raz w miesiącu i liczy 58 senatorów. Przewodniczy mu rektor UAM.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048