Data publikacji w serwisie:

Senat UAM popiera stanowisko KRASP w sprawie NPK

26 kwietnia 2021 r. Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyjął uchwałę popierającą stanowisko Prezydium KRASP w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim (NPK). W swoim stanowisku Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wskazywała, iż przewidziane w projekcie rozwiązania i sposób podejścia autorów do fundamentalnych zasad wolności akademickiej budzą szereg wątpliwości.

W treści uchwały Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu napisano m.in.: “W ocenie Senatu UAM, uchwalenie proponowanego projektu stanowić będzie zagrożenie autonomii jednostek naukowych w Polsce, stojąc w sprzeczności z zasadą niezależności nauki i wolności prowadzenia badań naukowych oraz równości wobec prawa. Niepokój Senatu UAM wzbudza również sposób przygotowania projektu, który nie został poddany konsultacjom z instytucjami reprezentującymi naukę w Polsce. Głęboki sprzeciw budzi także brak uzasadnienia i analiz pokazujących, że proponowane zmiany mogą przyczynić się do rozwoju nauki w Polsce i podnoszenia jej znaczenia w świecie, a pomijanie w projekcie Polskiej Akademii Nauk podważa wiarygodność postawionego w preambule celu. Działania zmierzające do rzetelnej analizy aktualnego stanu polskiej nauki i opracowania sposobów jej dalszego rozwoju powinny być prowadzone przy poszanowaniu zasad państwa prawa, niezależności instytucji naukowych, wolności badań i szerokim włączeniu środowiska naukowego w przygotowywanie reformy”.

Członkowie Senatu UAM wyrazili także solidarność ze stanowiskiem Prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. dr. hab. Jerzego Duszyńskiego.

Pełna treść uchwały Senatu UAM znajduje się w załączniku.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Uchwala_80_Narodowy-Program-Kopernikanski.pdf 26.04.2021 Agnieszka Książkiewicz
PDF
Pobierz PDF Uchwala_80_Narodowy-Program-Kopernikanski.pdf(557.7 KB)

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048