Data publikacji w serwisie:

Senat UAM w sprawie aktualnych wydarzeń

W poniedziałek 20 grudnia 2021 roku senatorowie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyjęli dwa stanowiska w sprawie bieżących wydarzeń społeczno-politycznych.

Senat UAM wyraził głębokie zaniepokojenie przyjętą przez Sejm RP nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, nazywaną „lex TVN”. W stanowisku czytamy: „Skutkiem tej regulacji będzie ograniczenie wolności mediów, która jest fundamentem demokratycznych społeczeństw. Poważne zastrzeżenia budzi także sposób procedowania nad nowelizowanymi przepisami, niezgodny ze standardami demokratycznego państwa prawa.

Senat UAM apeluje do wszystkich o rozwagę, a władze państwowe wzywa do szybkiego znalezienia rozwiązania w duchu dialogu społecznego, poszanowania wolności oraz praw obywatelskich, w tym także prawa dostępu do informacji”

Senat UAM przyjął także stanowisko, w którym popiera ogólnopolski protest pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Senatorowie wyrazili solidarność z protestującymi w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki, podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048