Data publikacji w serwisie:

Solidarność jest dobrze kojarzona z Polską

W dniach 27-31 sierpnia 2019 w Poznaniu odbył się kongres najstarszego i największego międzynarodowego towarzystwa naukowego antropologów i etnologów – Międzynarodowa Unia Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences - IUAES). Organizatorami byli Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Kongres został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

- Nasza idea była taka, żeby ten kongres zwołać pod hasłem: „Światowe solidarności”. Te solidarności rozumiemy na bardzo wielu poziomach. W obliczu pewnych zjawisk, które obserwujemy w świecie, nie tylko w Polsce, a więc pewnego izolacjonizmu, rodzących się nacjonalizmy, ksenofobii, wręcz przemoc wobec innych, stwierdziliśmy, że solidarność jest słowem kluczem, z pomocą którego możemy temu przeciwdziałać – mówił prof. Michał Buchowski, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. – Te solidarności rozumiemy jako solidarność między grupami społecznymi, które mają mniej lub bardziej uprzywilejowany status. Na poziomie międzynarodowym chodzi o to, aby pomagać sobie nawzajem, np. w obliczu tzw. kryzysu uchodźczego i żeby okazywać solidarność tym, którzy uciekają przed wojnami, albo przed zmianami klimatycznymi, przed głodem i cierpieniem. Rozciągamy te solidarności na sferę pozaludzką, to znaczy na środowisko i na inne gatunki, ponieważ ich istnienie jest niezbędnym warunkiem, abyśmy przetrwali my - być może jest to egoistyczny i cyniczny powód, ale bez przyrody, bez zachowania klimatu, który w jakikolwiek sposób pozwoli nam żyć, tzw. bioróżnorodności, my sami nie przetrwamy. Uważamy, że na ten poziom międzygatunkowy te solidarności powinny być rozciągnięte. I ostatni powód, który chciałbym wymienić to to, że słowo solidarność od kilkudziesięciu dobrych lat jest dobrze kojarzone z Polską – dodał prof. Buchowski.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie: www.iuaes2019.org

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497