Data publikacji w serwisie:

Społeczność akademicka pożegnała byłego Rektora UAM, prof. Jacka Fisiaka

Podczas uroczystego Senatu Żałobnego społeczność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pożegnała w czwartek, 13 czerwca, zmarłego prof. Jacka Fisiaka, Rektora UAM w latach 1985-1988.

- Odszedł naukowiec ogarnięty wielką pasją przekazywania wiedzy, wspaniały i niestrudzony nauczyciel akademicki, zawsze doskonale przygotowany do zajęć, dbający o piękno wykładowego języka i ciekawą formę wykładów. Nauczyciel Mistrz, który na zawsze pozostawi ślad we wdzięcznej pamięci pokoleń filologów angielskich – wspominał Zmarłego JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki.

Prof. Jacek Fisiak był twórcą i założycielem nowoczesnej anglistyki w Polsce, międzynarodowym autorytetem naukowym w dziedzinie językoznawstwa historycznego i kontrastywnego oraz leksykografii polsko-angielskiej, autorem 40 książek i 8 słowników, promotorem 61 prac doktorskich. Był także wieloletnim dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej UAM w latach 1965-2005, Rektorem UAM w latach 1985-1988, Ministrem Edukacji Narodowej w latach 1988-1989, współprzewodniczącym podzespołu do spraw nauki, oświaty i postępu technicznego Okrągłego Stołu, doktorem honoris causa uniwersytetów w Jyväskylä i Opolu, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem Academia Europaea, Prezydentem Societas Linguistica Europaea. Prof. Jacek Fisiak został odznaczony Wielkim Krzyżem Orderu Polonia Restituta, Orderem Imperium Brytyjskiego OBE, Krzyżem Komandorskim Orderu Lwa Finlandii, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Królestwa Norwegii, Krzyżem Oficerskim Palmes Académiques, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł 3 czerwca 2019 roku w wieku 83 lat. Prof. Jacek Fisiak spoczął na cmentarzu komunalnym na Junikowie.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048