Data publikacji w serwisie:

Spotkanie Władz UAM z przedstawicielami NAWA

Przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej gościli dziś w UAM. Podczas spotkania z prorektorem ds. współpracy międzynarodowej, prof. Rafałem Witkowskim rozmawiali na temat dotychczasowej oraz przyszłej współpracy.

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski - jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Powstanie NAWA zainicjowało w 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po Poznania przyjechali przedstawiciele Pionu Komunikacji i Promocji NAWA: Radosław Wojnowski, Joanna Jancz i Michał Kaczmarek. W spotkaniu ze stronu UAM udział wzięli także: dyrektor Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej, Joanna Barszcz, a także dr Kostiantyn Mazur, odpowiedzialny za wymianę akademicką oraz umowy bilateralne.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497