Data publikacji w serwisie:

Studenci UAM z miejskimi stypendiami

Wśród zdobywców Stypendiów Miasta Poznania 2022/2023 jest 21 studentek i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu! UAM jest tym samym uczelnią, która cieszy się największym zainteresowaniem wśród Stypendystów. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się 28 października.

Stypendystami z UAM zostali:

 1. Anna Borowiak – Laureatka Olimpiady Języka Francuskiego, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, studentka I roku studiów na kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 1. Roman Buksak – Laureat Olimpiady Chemicznej, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, student I roku studiów na kierunku chemia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Stanisław Fechner – Finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, student I roku studiów na kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 1. Igor Gierszewski – Finalista Olimpiady Języka Angielskiego, absolwent XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu, student I roku studiów na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 1. Nikodem Gill – Finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, absolwent XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu, student I roku studiów na kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 1. Marcel Kaczmarczyk – Laureat Olimpiady Historycznej, Laureat Olimpiady „Losy żołnierza  
  i dzieje oręża polskiego", absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Gorzowie Wielkopolskim, student I roku studiów na kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 1. Jan Kiełb – Laureat Olimpiady Filozoficznej, Finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Finalista Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego", absolwent  
  I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, student I roku studiów na kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  
  w Poznaniu.
 2. Jędrzej Kierys – Finalista Olimpiady Języka Angielskiego oraz Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, student I roku studiów na kierunku filologia arabska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 1. Joanna Kmiecik – Finalistka Olimpiady Języka Francuskiego, absolwentka II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w  Poznaniu, studentka I roku studiów na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  
  w Poznaniu.
 1. Zuzanna Łukasiewicz – Finalistka Olimpiady Artystycznej, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, studentka I roku studiów na kierunku chemia aplikacyjna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 1. Damian Magirowski – Laureat Olimpiady Języka Francuskiego, absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie, student I roku studiów na kierunku filologia koreańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 1. Dobrochna Marchwiak – Laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, studentka I roku studiów na kierunku filozofia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Dominika Mróz – Laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie, studentka I roku studiów na kierunku filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 1. Jakub Olejnik – Finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu, student I roku studiów na kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 1. Bartosz Pawełkiewicz – Finalista Olimpiady Geograficznej, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, student I roku studiów  na kierunku historia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 1. Maciej Przyłucki – Laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku, student I roku studiów na kierunku reżyseria dźwięku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 1. Grzegorz Szajkowski – Laureat Olimpiady Historycznej, absolwent XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu, student I roku studiów na kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Jędrzej Szponar – Finalista Olimpiady Geograficznej, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie, student I roku studiów na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 1. Jadwiga Śmielecka –Finalistka Olimpiady Języka Francuskiego, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, studentka I roku studiów na kierunku wiedza o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 1. Iwo Węklar – Laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, absolwent Liceum Ogólnokształcącego Spark Academy w Poznaniu, student I roku studiów na kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 1. Marcin Woziwodzki – Laureat Olimpiady Filozoficznej, absolwent Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, student I roku studiów na kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

To już XV edycja miejskiego programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy decydują się podjąć naukę na poznańskich uczelniach. W roku akademickim 2022/2023 Miasto oferuje wszystkim wybranym studentom comiesięczne stypendia w wysokości 1.400,00 zł dla laureatów olimpiad i 1.200,00 zł dla finalistów. Stypendia będą wypłacane przez jeden rok akademicki, od października do czerwca. Poprzez stypendium na I roku studiów Miasto chce dać studentom możliwość skupienia się na nauce i rozwijania swoich talentów. Program stypendialny realizowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048