Data publikacji w serwisie:

Studenci WMiI UAM sięgają gwiazd

Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, uczestniczący w projekcie AI Tech, odwiedzili na początku lipca ESA - European Space Agency w Madrycie.

Podczas pięciodniowej wizyty w agencji kosmicznej goście z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zgłębiali tajniki misji kosmicznych, takich jak Galileo (Global Navigation Satellite System), SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity), GNSS Digital Platform i ESA Datalabs. Projekty te odgrywają kluczową rolę w nawigacji satelitarnej i monitorowaniu wilgotności gleby oraz zasolenia oceanów. Studenci zapoznali się także z programem edukacyjnym Cesar, który oferuje niezwykłe możliwości rozwoju i nauki w dziedzinie kosmicznych badań.

Podczas spotkania rozmawiano również o nawiązaniu współpracy z ESA GNSS Science Support Centre (GSSC), reprezentowanym przez Vicente Navarro, lidera zespołu odpowiedzialnego za przetwarzania danych pochodzących z misji kosmicznych. Wspólne działania miałyby dotyczyć wykorzystania tych danych w zajęciach z uczenia maszynowego, prowadzonych na specjalności Sztuczna inteligencja na kierunku Informatyka. Ze strony UAM w spotkaniu uczestniczyli: dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. Krzysztof Dyczkowski oraz prof. Jacek Marciniak.

Studenci WMiI UAM mogą się także pochwalić sukcesami w konkursie projektów badawczo-rozwojowych AI Tech. Ich rozstrzygnięcie odbyło się w czerwcu, podczas organizowanej w Warszawie szkoły letniej. W trzech kategoriach (sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, cyberbezpieczeństwo) zdobyli 5 z 12 przyznanych nagród i wyróżnień, w tym dwa pierwsze miejsca dla projektów Dosintos (Antonio Rodriguez, Kacper Koziełło) oraz Novel machine translation methods (Kamil Guttmann, Mikołaj Pokrywka). Pozostałe nagrody i wyróżnienia otrzymały projekty: DarcAI (Adam Osiowy, Karol Idaszak, Michał Kozłowski, Andrzej Preibisz), Aplikacja txtLocker (Aleksandra Zbąska) i AMUseBot (Iwona Christop, Adrian Charkiewicz, Kacper Dudzic, Mikołaj Krzymiński, Julian Zabłoński, Dominik Zaleśny).

- Projekty badawczo-rozwojowe to ważna składowa procesu dydaktycznego na kierunku informatyka na studiach magisterskich - podkreśla prof. Jacek Marciniak. Jak wyjaśnia, projekty realizowane są zespołowo na ostatnim roku studiów, trwają dwa semestry i powiązane są z tematyką prac magisterskich. W ramach projektu AI Tech, na Wydziale Matematyki i Informatyki, wypracowano zasady prowadzenia projektów, które pozwalają na łączenie badań z zastosowaniami przemysłowymi. - Takie połączenie jest ważne w informatyce, tak z perspektywy rozwoju nauki, jak i potrzeb praktycznych przemysłu, gdyż wielu współczesnych problemów informatyki nie da się rozwiązać tylko metodami inżynierskimi, tzn. takimi, które odwołują się do znanych metod i narzędzi - dodaje naukowiec. Potrzeba taka pojawia się m.in. w obszarze sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, czyli dwóch obszarów informatyki będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu AI Tech. - Sukces studentów w ramach Szkoły letniej kończącej projekt AI Tech pokazuje, że wypracowana formuła prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych jest skuteczna i bardzo dobrze przygotowuje studentów do pracy tak w nauce, jak i w przemyśle - mówi prof. Jacek Marciniak.

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) to konsorcjum pięciu wiodących polskich uczelni prowadzących kształcenie z informatyki: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Liderem Projektu AI Tech jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Projekt AI Tech finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (działanie 3.2: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, III oś priorytetowa: cyfrowe kompetencje społeczeństwa). Wartość projektu dla całego konsorcjum to 51 521 859,00 PLN, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 43 602 949,27 PLN.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048