Data publikacji w serwisie:

Stypendia dla studentów z Białorusi

55 studentów z Białorusi, w tym 37 studiujących na UAM, otrzyma konkretną pomoc finansową w postaci stypendiów. To efekt współpracy wielkopolskich uczelni i trzech samorządów: Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, które przeznaczą na ten cel w sumie 0,5 mln złotych.

Podczas poniedziałkowej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni zagłosowali za przekazaniem samorządowej dotacji Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a we wtorek, 23 lutego, Marszałek Marek Woźniak podpisał porozumienie z prof. Rafałem Witkowskim, Prorektorem ds. współpracy międzynarodowej UAM. Na mocy porozumienia Województwo Wielkopolskie przekaże uczelni w 2021 roku środki finansowe na stypendia.

- Przyjechali do nas w tym roku studenci z Białorusi, którzy szukają nowego życia, możliwości spełnienia własnych marzeń i ta pomoc materialna na pewno będzie dla nich wsparciem - mówi Prorektor prof. Rafał Witkowski.

–  Nie jest możliwe stworzenie systemu stypendialnego w oparciu o istniejące prawo samorządu województwa, ale jest możliwe przekazanie dotacji uczelniom. Robimy to wspólnie z samorządem Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego oraz we współpracy z uczelniami – mówi Marszałek Marek Woźniak.

Dotacja przekazana będzie w dwóch transzach. Pierwsza do 1 marca 2021r. w wysokości 132 tys. zł, a druga do 4 października br. w wysokości 66 tys. zł. Wysokość stypendium wynosić będzie 1 000 zł miesięcznie od stycznia do czerwca i od października do grudnia. Lista stypendystów została ustalona w oparciu o listę rankingową przygotowaną przez władze uczelni na podstawie wyników osiągniętych w czasie nauki (od najwyższej do najniższej średniej). Natomiast studentom I roku studiów – w oparciu o listę rankingową, powstałą po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Pobierający samorządowe stypendium nie mogą również być beneficjentami innego wsparcia finansowego.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048