Data publikacji w serwisie:

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy

W poniedziałek, 14 lutego Kapituła konkursu Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy, po rozpatrzeniu złożonych wniosków wyłoniła 11 laureatów spośród studentów jednolitych studiów magisterskich I oraz II stopnia.

Studenci I stopnia:

- Vladyslava Panasenko z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska jako obca,

- Oksana Zikranets z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska jako obca,

- Mykhailo Stsybor z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek stosunki międzynarodowe,

- Vladyslav Gardash z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek stosunki międzynarodowe,

- Mariia Borys z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

- Veronika Soloshenko z Wydziału Studiów Edukacyjnych, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

- Daria Lebedenko z Wydziału Biologii, kierunek biotechnologia.

Studenci II stopnia:

- Anton Dron z Wydziału Neofilologii, kierunek sinologia,

- Olena Martynchuk, z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, kierunek etnologia,

- Liliia Pyvovar z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska,

- Viktoriia Chernenko z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej.

Wysokość przyznanych stypendiów wypłacanych przez okres 9 miesięcy wynosi:

- dla studenta jednolitych studiów magisterskich I stopnia 1000 zł/m-c,

- dla studenta jednolitych studiów magisterskich II stopnia  1200 zł/m-c.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048