Data publikacji w serwisie:

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

30 stycznia w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM wręczone zostały Stypendia im. dr. Jana Kulczyka oraz Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy. Wyróżnionym gratulacje złożyły: rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska oraz prezeska Kulczyk Foundation – Dominika Kulczyk, a także prof. Hieronim Maciejewski, prezes Fundacji UAM.

- Chciałabym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim stypendystom i życzyć, żebyście państwo czuli nasze wsparcie; wsparcie Uniwersytetu, Kulczyk Foundation raz FUAM i dobrze to wsparcie wykorzystali dla własnego rozwoju i dla dobra tego świata, który, jak wciąż wierzymy, może być piękny, spokojny i sprawiedliwy, bo jest to wiara, która wszystkich nas napędza – mówiła prof. Bogumiła Kaniewska.

- Serce mi rośnie na widok takich wybitnych młodych ludzi, którzy pokazali jakość najwyższej klasy poprzez fenomenalne osiągnięcia. Dlatego cieszę się, że te stypendia dodadzą im skrzydeł, aby lecieć jeszcze wyżej i wspiąć się na szczyty ludzkiego potencjału – powiedziała prezeska Kulczyk Foundation, Dominika Kulczyk.

- Z dwóch programów stypendialnych fundowanych przez Kulczyk Fundation przez lata skorzystało już 569 osób, a kwota wypłaconych stypendiów wynosi 1,2 mln złotych  Chciałbym zaznaczyć, że w tym roku wszyscy stypendyści charakteryzują się bardzo wysoką średnią, znakomitymi osiągnięciami publikacyjnymi, a przede wszystkim aktywnością na rzecz naszego Uniwersytetu – powiedział prof. Hieronim Maciejewski, prezes Fundacji UAM.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka przyznawane są studentkom i studentom, doktorantkom i doktorantom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe oraz wykazującym się aktywnością na rzecz UAM. Pod uwagę brana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Podczas tegorocznej edycji konkursu Kapituła postanowiła uhonorować:

Doktorantki i doktoranci:

 • mgr Jakub Buda ze Szkoły Nauk Przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne,
 • mgr Aleksandra Leśniewska ze Szkoły Nauk Ścisłych, dyscyplina astronomia,
 • mgr Adam Perz ze Szkoły Nauk Przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku,
 • mgr Alexandra Staniewska ze Szkoły Nauk Humanistycznych, dyscyplina nauki o kulturze i religii.

Studentki i studenci:

 • Maria Gwit z Wydziału Biologii, kierunek biotechnologia,
 • Michał Tomaszewski z Wydziału Historii, kierunek historia,
 • Michalina Wesołowska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska,
 • Julia Wojciechowska z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, kierunek gospodarka przestrzenna.

Celem konkursu Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainyjest wsparcie studentek i studentów z Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej.

Kapituła konkursu wyłoniła następujące osoby:

Studentki i studenci I stopnia:

 • Anastasiia Duda z Wydziału Neofilologii, kierunek lingwistyka stosowana,
 • Viktoriia Melnyk z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska jak obca,
 • Nataliia Oliinyk z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • Mariia Yakovenko z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, kierunek geologia.

Studentki i studenci II stopnia:

 • Elvira Bilokon z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka,
 • Valeriia Bilokon z Wydziału Fizyki, kierunek fizyka,
 • Yunna Honchar z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • Olena Nahimova z Wydziału Biologii, kierunek biotechnology,
 • Anastasiia Polishchuk z Wydziału Biologii, kierunek Environmental Protection,
 • Hanna Reshetniak z Wydziału Fizyki, kierunek PAMEP,
 • Vladyslav Serhiienko z Wydziału Matematyki i Informatyki, kierunek informatyka.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

4497