Data publikacji w serwisie:

Stypendium im. Jana Kulczyka dla studentów UAM, obywateli Ukrainy

Po raz pierwszy w swojej historii Kapituła Stypendiów im. Jana Kulczyka obradowała zdalnie. W piątek 3 kwietnia wybrano laureatów – 50 studentów UAM, obywateli Ukrainy, którzy wzorem ubiegłych lat, otrzymają  jednorazowe stypendium w wysokości 3 000 zł.
- W tym roku przyznanie stypendiów odbywa się w czasie wyjątkowym, w czasie, w którym każdy gest pokazujący, że jesteśmy wspólnotą, jest ogromnie ważny. Także dodatkowe „finanse” będą dla Stypendystów studiujących tak daleko od domu bardzo przydatne – mówi prof. Beata Mikołajczyk, prorektorka UAM kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych. - Aby przyznane stypendia szybciej dotarły do naszych ukraińskich Laureatów zmieniliśmy, ze względu na obecną sytuację, zasady ich wypłacania – wyjaśnia prorektorka. - Dotychczasową tradycją było przekazywanie stypendium po uroczystym ich wręczeniu. W tym roku uroczystość wręczenia stypendiów, w której zawsze uczestniczy Pani Dominika Kulczyk, odbędzie się dopiero po ustaniu zagrożenia koronawirusem. Trudno jest więc dzisiaj ustalić dokładny termin. Podjęto zatem decyzję, aby przyznane stypendia zostały przekazane jak najszybciej po ogłoszeniu listy laureatów. Kulczyk Foundation oraz Fundacja UAM, która obsługuje cały ten proces, podjęły działania, aby czas wypłacania stypendium był możliwie najkrótszy. Studenci z Ukrainy, najliczniejsza grupa studentów zagranicznych w Polsce, a także w UAM, są dla nas ważni i chcemy, aby wiedzieli, że w tym trudnym czasie o nich nie zapominamy – dodaje prof. Beata Mikołajczyk.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048