Data publikacji w serwisie:

Sukces prof. dra hab. Krzysztofa Kozłowskiego z WFPiK

Prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM otrzymał prestiżową nagrodę The University of Bayreuth Centre of International Excellence “Alexander von Humboldt” (BHC). Naukowiec będzie realizował projekt pn. „Media Use and Propaganda: The Bayreuth Wagner Festival 1933-1944”.

Nagrodzone projekty realizowane są na Universität Bayreuth (UBT) w jednostce goszczącej i przy współudziale gospodarza. Podczas pobytu badawczego („Senior Fellowship”) prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski będzie pracował z profesorem Anno Mungenem, dyrektorem Forschungsinstitut für Musiktheater (fimt) UBT, nad tematem badawczym „Media Use and Propaganda: The Bayreuth Wagner Festival 1933-1944”. Nagrodzony projekt zakłada przebadanie hierarchii i roli mediów skupionych wokół Bayreuther Festspiele (festiwal muzyczny w bawarskim mieście Bayreuth, poświęcony wyłącznie dziełom Ryszarda Wagnera), a także ich znaczenia dla narodowosocjalistycznej propagandy.

Na pytanie czym jest dla niego przyznanie nagrody, prof. Kozłowski odpowiada: - Przede wszystkim wielkim wyróżnieniem. Tym bardziej, że konkurs o nagrodę badawczą Bayreuth Humboldt Center otwarty jest na uniwersytety i instytucje z całego świata i że obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe. To po pierwsze. Po drugie, osobistą satysfakcją, ponieważ jest potwierdzeniem podjętego przed laty kierunku badań i uznaniem dla współpracy z Forschungsinstitut für Musiktheater (fimt) UBT z ogromną życzliwością wspieranej przez władze Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Po trzecie, otwarciem zupełnie nowych perspektyw. Nagroda badawcza BHC jest przyznawana w konkursie na innowacyjność badań naukowych prowadzonych na niemieckim uniwersytecie. I po czwarte, impulsem do podjęcia kolejnych wyzwań. Rezultaty nagrodzonego projektu, przy którego realizacji będę współpracował z Profesorem Anno Mungenem, posłużą nam w przygotowywanym obecnie wniosku o grant ERC - mówi naukowiec.

Nagroda badawcza ufundowana przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i Universität Bayreuth ma służyć wspieraniu współpracy UBT z najlepszymi uniwersytetami na świecie, promowaniu wybitnych osiągnięć naukowych i umiędzynarodowieniu badań. Przyznawana jest przez External Advisory Board BHC w postępowaniu konkursowym na podstawie innowacyjnych projektów ze wszystkich dyscyplin.

Fot. Stanisław Bitka

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048