Data publikacji w serwisie:

Światowy Dzień Filozofii - komentarz naukowców z Wydziału Filozoficznego

16 listopada przypada Światowy Dzień Filozofii. Komentarz z tej okazji przygotował Filip Leszczyński z Wydziału Filozoficznego UAM, który o filozofię zapytał prof. Romana Kubickiego oraz dra Krzysztofa Nowaka-Posadzego.

Filozofia potrzebna nie tylko od święta

Wyzwania związane ze sztuczną inteligencją, kwestie bioetyczne czy rozwój nauk szczegółowych ponowiły zapotrzebowanie na filozofię. Choć w popularnym ujęciu wciąż kojarzy się raczej z Platonem czy Arystotelesem, to wbrew tym wyobrażeniom stale otwiera się na nowe konteksty.

Niezależnie od okoliczności pewne korzyści z filozoficznej refleksji są niezmienne - W świetle pytań, których źródłem jest filozofia, świat jest ciekawszy – uważa prof. dr hab. Roman Kubicki, dziekan Wydziału Filozoficznego UAM. To właśnie poszukiwania wiedzy o świecie, obserwowanych zjawiskach oraz praktycznych zastosowań mądrości są jej fundamentem.

Współczesna filozofia podąża za zmieniającym się światem. Pomaga uchwycić w innych obszarach wiedzy większą złożoność – Filozofia ekonomii (…) pozwala dostrzec w ekonomii nie tylko naukę pozytywną, ale też normatywną i projektującą, a w gospodarce – nie tylko interesy, ale też wartości, normy i symbole – podkreśla dr Krzysztof Nowak-Posadzy z Zakładu Logiki i Metodologii Nauk. Podobne dociekania prowadzi choćby filozofia fizyki czy filozofia informacji – jakże istotna w czasach dynamicznie rozwijających się nowych mediów.

Studia filozoficzne od wieków były obietnicą poszerzania horyzontów. Dziś wyposażają także w uniwersalne i zawsze przydatne kompetencje. Umiejętność interpretacji oraz analizy fenomenów świata polityki, kultury czy zaawansowanych technologii, to wyznaczniki nowoczesnej humanistyki. Być filozofem to znaczy spoglądać z jednakowym zainteresowaniem w przeszłość i teraźniejszość.

Filip Leszczyński, Wydział Filozoficzny UAM

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048