Data publikacji w serwisie:

Święto prof. Hanny Suchockiej

W piątek, 20 stycznia, z okazji jubileuszu prof. Hanny Suchockiej, odbyła się na UAM okolicznościowa konferencja naukowa pt.: “Konstytucja w demokratycznym państwie prawnym”. W tym roku mija 55 lat od rozpoczęcia przez premier Suchocką pracy naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast na czas pandemii przypadł jubileusz jej urodzin. Zgodnie z tradycją, społeczność akademicka przekazała Jubilatce wyrazy uznania i szacunku dla jej dorobku naukowego i działalności publicznej.

Wydarzenie zainaugurowała sesja plenarna, której moderatorem był prof. Zbigniew Witkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Druga część spotkania została poświęcona jubileuszowi prof. Hanny Suchockiej. Pani premier wręczono pamiątkową Księgę Jubileuszową, składającą się z listów i adresów gratulacyjnych oraz 77 opracowań naukowych przygotowanych przez przyjaciół i współpracowników z UAM oraz innych wiodących ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy.

- Profesor Hanna Suchocka poświęciła się nauce, pracy i polityce, zawsze jednak pamiętała i pamięta o swoim Uniwersytecie - powiedziała rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska. Wspomniała również, jak ważne dla Jubilatki są dyskusje ze studentami: - Taki sposób pojmowania roli Alma Mater jest mi bardzo bliski, świadczy też o zaangażowaniu i pasji, z jaką Profesor Suchocka zajmuje się nauką oraz dydaktyką, dbając o rozwój przyszłych pokoleń. Życzę Jubilatce, aby na swojej drodze spotykała właśnie takich ludzi –  chętnych do rozmowy, twórczych, samodzielnych w swych opiniach i przekonaniach, otartych przy tym na opinie i poglądy innych - podkreślała prof. Bogumiła Kaniewska.

Laudację wygłosił prof. Zdzisław Kędzia, który podkreślał, że Hanna Suchocka jest postrzegana jako osoba o wyjątkowej wiarygodności, której cały czas przyświecały humanistyczne wartości. - Zostawała szefową rządu jako nadzieja na utrwalenie kursu demokracji państwa i podołała tym oczekiwaniom. Jako minister sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka podjęła się reformy prawa. Osiągnęła bardzo wiele i jestem przekonany, że udałoby się jej doprowadzić pracę do końca. Przeszkodziły zawirowania polityczne - mówił prof. Kędzia.

Prof. Hanna Suchocka urodziła się 3 kwietnia 1946 r. w Pleszewie. To uznana specjalistka prawa konstytucyjnego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UAM. Jedna z faktycznych twórców obecnie obowiązującej Konstytucji RP. Wiedza i doświadczenie prawnicze prof. Hanny Suchockiej było i jest wykorzystywane w Komisji dla wspierania i umacniania demokracji, praw człowieka i praworządności w Europie. Działaczka „Solidarności” lat 80., Minister Sprawiedliwości, Ambasador Rzeczpospolitej przy Stolicy Apostolskiej oraz przy Suwerennym Wojskowym Zakonie Maltańskim, posłanka na Sejm RP wielu kadencji. Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Wiceprzewodnicząca Komisji Weneckiej, członkini Klubu Madryckiego, zrzeszającego byłych szefów państw i rządów promujących demokrację na świecie. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1992-1993. Uhonorowana za swą działalność najwyższym w Polsce wyróżnieniem – Orderem Orła Białego. Za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny prof. Hanna Suchocka uhonorowana została przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza najwyższym medalem przyznawanym własnym absolwentom – Homini Vere Academico.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048