Data publikacji w serwisie:

Szkoła Doktorska UAM rozpoczyna działalność

1 października swój pierwszy rok akademicki zainaugurowała Szkoła Doktorska UAM. Jej powołanie wynika z ustawy 2.0. Celem szkół doktorskich ma być stworzenie doktorantom optymalnych warunków do prowadzenia własnych badań naukowych na najwyższym poziomie. Kształcenie będzie możliwe tylko w trybie stacjonarnym  i będzie kończyć się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Nowy rok akademicki rozpoczęło 116 doktorantów. Ponadto około 30 kandydatów przyjęto w ramach projektów badawczych. Aby dostać się do Szkoły Doktorskiej, niezbędne było zdobycie co najmniej 60 na 100 możliwych punktów, oraz przedstawienie indywidualnego planu badawczego, który kandydat zamierza realizować podczas studiów doktoranckich.

Gościem inauguracji Szkoły Doktorskiej była Dyrektor Generalny w MNiSW Anna Budzanowska. - Macie najlepszą Szkołę Doktorską w kraju – mówiła. – Obserwowaliśmy działania UAM od kilku lat, bo podróż do której państwa zaprosiliśmy trwała od początku kadencji Premiera Jarosława Gowina. Dla ministerstwa, tak samo jak dla państwa, jest ona bardzo wymagająca, ale wydaje mi się, że się udało. Macie świetny statut, bardzo nowoczesny, pozwalający wznieść się ponad poziom, wypełniliście jego ramy misją i teraz widać, że wysoko mierzycie jeżeli chodzi o horyzonty. Razem z premierem trzymamy mocno kciuki za inicjatywę badawczą. Całym sercem uważam, że na nią zasługujecie – dodała dyrektor Budzanowska. Przekazała także słowa Ministra Nauki: „Nie bójmy się latać, jesteśmy na to gotowi”.

- I have a dream that one day.. – rozpoczął wystąpienie prorektor d/s Szkoły Doktorskiej UAM prof. Ryszard Naskręcki Tymi słowami nawiązał do historycznego przemówienia sprzed 56 lat, które w sierpniu 1963 r. wygłosił dr Martin Luther King, późniejszy laureat pokojowej Nagrody Nobla. - Ten dzień i ta chwila przejdą do historii naszego Uniwersytetu, który w 101 roku swojego istnienia inauguruje działalność Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mówił. - Po niemal dwuletniej dyskusji, niełatwej, bo wypracowanie optymalnego modelu kształcenia doktorantów nie było nigdy łatwe, otóż po tej długiej, pełnej emocji dyskusji zarówno w naszym Uniwersytecie, jak i na wielu spotkaniach, konferencjach i seminariach i po wielu działaniach organizacyjnych uroczyście inaugurujemy pierwszy rok akademicki w nowo powołanej Szkole Doktorskiej UAM – dodał prof. Ryszard Naskręcki. Prorektor podkreślił też, że – chcemy, aby nasza Szkoła Doktorska stała się istotnym elementem budowania reputacji i prestiżu naszego Uniwersytetu.

Wykład inauguracyjny pt. „Globalna nauka: dlaczego jej istotą jest nierówność i co z tego wynika dla młodych naukowców?” wygłosił prof. Marek Kwiek

W Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu funkcjonować będzie pięć sekcji – szkoły doktorskie w szkołach dziedzinowych. Podczas uroczystości Rektor prof. Andrzej Lesicki wręczył nominacje dla kierowników sekcji. Otrzymali je: prof. Piotr Śliwiński - szkoła doktorska Szkoły Nauk o Języku i Literaturze, prof. Emanuel Kulczycki - szkoła doktorska Szkoły Nauk Humanistycznych, prof. Jakub Isański - szkoła doktorska Szkoły Nauk Społecznych, prof. Piotr Pawluć - szkoła doktorska Szkoły Nauk Ścisłych oraz prof. Agnieszka Ludwików - szkoła doktorska Szkoły Nauk Przyrodniczych.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048