Data publikacji w serwisie:

TeRRIFICA - każdy może działać na rzecz klimatu

Projekt TeRRIFICA, Territorial Responsible Research and Innovation Fostering Innovative Climate Change Action), Odpowiedzialne badania i innowacje wzmacniające Terytorialne Akcje Klimatyczne) finansowany z europejskiego programu Horyzont2020, realizowany jest przez sieć instytucji partnerskich w sześciu europejskich regionach, w których poszukuje się najlepszych praktyk i podejść wykorzystywanych w zakresie adaptacji do skutków zmian klimatycznych oraz przeciwdziałania im.

Idea projektu opiera się na jak najszerszym włączaniu różnych instytucji, organizacji oraz tzw. „zwykłych mieszkańców” w ten proces, wykorzystując innowacyjne narzędzia i metody współpracy opierające się na ko-kreacji. Jednym z nich jest stworzona na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu platforma crowd-mapping’owa (mapujklimat.terrifica.eu), która pozwala każdemu na wskazanie na wirtualnej mapie miejsc, gdzie odczuwalne są negatywne skutki zachodzących zmian klimatycznych lub na wskazanie tych miejsc, które dzięki konkretnym rozwiązaniom są przyjazne i człowiekowi i środowisku.

Na UAM projekt realizuje zespół z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w składzie: prof. dr hab. Paweł Churski (kierownik projektu), prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, prof. UAM dr hab. Katarzyna Fagiewicz, dr Piotr Lupa, dr Joanna Morawska-Jancelewicz, dr Tomasz Herodowicz, mgr inż. Patryk Kaczmarek. Narzędzie opracował dr Michał Rzeszewski.

O szczegółach projektu członkowie zespołu opowiadają w filmie:

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497