Data publikacji w serwisie:

Trzy osoby z UAM otrzymały Stypendium dla młodych badaczy przyznawane przez Miasto Poznań

Stypendia wręczono 12 czerwca w Urzędzie Miasta.

Młodzi naukowcy z UAM zostali docenieni:

  • doktorantka Małgorzata Bołt (Wydział Chemii) za wybitne osiągnięcia naukowe oraz badania w dziedzinie katalizy i chemii metaloorganicznej,
  • dr inż. Maciej Główczyński (Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej) za oryginalny dorobek naukowy poświęcony relacjom między człowiekiem, miejscem oraz technologiami, w tym innowacyjne badania dotyczące wpływu technologii cyfrowych, szczególnie mediów przestrzennych, na proces cyfrowego wytwarzania miejsc,
  • doktorantka Michalina Kowala (Wydział Prawa i Administracji) za wyróżniającą się aktywność naukową na arenie międzynarodowej oraz dorobek naukowy w zakresie badania praw użytkowników na platformach internetowych.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048