Data publikacji w serwisie:

Tydzień Bibliotek z książkami i... filmami

Wycieczki i wykłady o niezwykłych zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej – to propozycja UAM na XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Wszystko oczywiście w formie online. Pierwszy film, wykład Jakuba Łukaszewskiego „Inkunabuły i stare druki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu", można już oglądać na Youtube: https://youtu.be/4Doq7KA7MzM

Premiery filmów odbywać się będą codziennie, o godz. 12:00 i 15:00. Wśród tematów, o których będzie można posłuchać, są m.in. architektura gmachu BU czy komiksy w zbiorach biblioteki. Wszystkie pojawią się na kanale UAM na Youtube. Twórcami nagrań są Biblioteka Uniwersytecka i Uniwersyteckie Studio Filmowe.

Hasłem tegorocznego XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek jest “Zasmakuj w bibliotece”. Wydarzenie to organizuje co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, jako program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza, zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W obecnej sytuacji – kiedy wspieranie walki z pandemią i dbanie o bezpieczeństwo epidemiologiczne każdego z nas jest priorytetem, Biblioteki zaznaczają swoją obecność i działalność dla czytelników wykorzystując różne formy i narzędzia komunikacji wirtualnej.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048