Data publikacji w serwisie:

UAM dla Białorusi

Białoruska opozycja od miesięcy walczy o swobody demokratyczne. Dziś, 25 marca w rocznicę proklamowania niepodległej Białoruskiej Republiki Ludowej wypada Dzień Wolności Białorusi. Święto jest nieuznawane przez władze w Mińsku, ale obchodzone przez społeczeństwo, szczególnie przez demokratyczną opozycję. UAM popiera te wolnościowe dążenia, dlatego dziś pokazujemy solidarność z obywatelami Białorusi.

Na początku roku biorąc pod uwagę trudną sytuację polityczną, społeczną i ekonomiczną na Białorusi, poznańskie uczelnie wspólnie z poznańskimi samorządami podjęły współpracę i zadeklarowały wsparcie Białorusinów studiującym w stolicy Wielkopolski. Na UAM 37 studiujących obywateli Białorusi otrzyma 1000 zł brutto miesięcznie wypłacane przez 9 miesięcy. W tym roku akademickim na UAM studiuje łącznie 334 studentów z Białorusi.

Przypomnijmy także, że w czerwcu ubiegłego roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaoferował białoruskim studentom, którzy zostali relegowani ze swoich uczelni, możliwość studiowania na UAM bez odpłatności za studia. Z tej propozycji skorzystały dwie osoby, które w tej chwili studiują zdalnie na UAM.

Pieniądze z samorządów trafią także do studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Poznańskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe Poznań i Urząd Miasta Poznania przekazały na ten cel prawie 500 tys. zł.