Data publikacji w serwisie:

UAM i Rektor w kosmosie

W roku stulecia Uniwersytetu Poznańskiego, poznańscy astronomowie postanowili umieścić swoją Alma Mater po wsze czasy wśród gwiazd. Skontaktowali się z czeskimi kolegami, którzy mają na koncie odkrycia wielu planetoid – okruchów skalnych, krążących po orbitach wokół Słońca – prosząc o nazwanie jednej z nich nazwą związaną z UAM. Wybrano obiekt o numerze katalogowym 96765. Ostateczna nazwa wybrana zostanie w drodze konkursu przez społeczność Uniwersytetu.

(Głosować można pod linkiem: http://www.astro.amu.edu.pl/pl/linki/planetoida_dla_uam/)

Ponadto Międzynarodowa Unia  Astronomiczna, nadała jednej z odkrytych planetoid  o numerze 82937 nazwę na cześć profesora Andrzeja Lesickiego, Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obiekt ten został odkryty 26 sierpnia 2001 przez astronomów z czeskiego obserwatorium w Ondrzejowie koło Pragi. Jako odkrywcy mieli oni prawo zaproponowania nazwy dla planetoidy.

Planetoida „Lesicki” krąży wokół Słońca w odległości 470 mln km. Odległość ta jest ponad trzy razy większa od promienia orbity Ziemi, dlatego rok trwa tam aż 5,5 roku. Obiekt o średnicy ok. 7 km, ma wydłużony kształt przypominający owoc kiwi i obraca się wokół własnej osi raz na 8 godzin – doba na planetoidzie jest trzy razy krótsza niż na Ziemi. Mimo braku zdjęć powierzchni planetoidy z obserwacji światła odbijanego przez jej powierzchnię naukowcy domyślają się, że składa się ona z bardzo ciemnych, uwodnionych skał z domieszką substancji organicznych.

Natomiast planetoida 96765, która otrzyma uniwersytecką nazwę, to obiekt skalny o średnicy ok. 3 km, w kształcie przypominającym klasyczną, poznańską „pyrę”. Doba na tej planetoidzie jest trochę krótsza niż na Ziemi i trwa około 20 godzin. Nie posiada ona atmosfery, a grawitacja jest tak znikoma, że astronauta stojący na jej powierzchni miałby trudności z poruszaniem się, gdyż każdy krok powodowałby odlecenie na orbitę okołosłoneczną.

W czerwcu 2019 planetoida „Lesicki” znajduje się po drugiej stronie Słońca niż Ziemia, co powoduje, że widoczna jest na niebie w dzień, kiedy ginie w blasku naszej dziennej gwiazdy. Na jej obserwacje poczekać musimy jeszcze pół roku. W tym samym rejonie Układu Słonecznego przebywa też planetoida o numerze katalogowym 96765. Ciekawostką jest fakt, że obie planetoidy, krążąc wokół Słońca, zbliżą się do siebie na niewielką odległość zaledwie trzy razy w obecnym stuleciu. Pierwsze zbliżenie nastąpiło… w październiku 2018 roku. Czyżby Rektor UAM chciał dokonać inspekcji swojej Alma Mater przed rozpoczęciem setnego roku akademickiego?  Kolejne dwa zbliżenia wystąpią dopiero w listopadzie 2046 i w czerwcu 2077 roku.

Załączony obraz przedstawia tor ruchu planetoidy UAM w Układzie Słonecznym. Pośrodku zaznaczono Słońca, wokół niego orbity kolejnych planet wraz z planetoidą 96765. Położenia wszystkich obiektów odpowiadają dniu, w którym UAM skończył 100 lat. 
Jak widać, planetoida znajduje się teraz daleko od Ziemi, prawie po drugiej stronie Słońca.

W minioną sobotę, 15 czerwca, w Obserwatorium UAM odbyła się "Astro Prywatka" z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego i Obserwatorium. JM Rektor otrzymał wówczas oficjalne potwierdzenie nadania planetoidzie nazwy "Lesicki".

Fot. E. Śreniawska, K. Kamiński

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048