Data publikacji w serwisie:

UAM kontynuuje współpracę z CAU

Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki oraz Prezydent Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii prof. Lutz Kipp odnowili w środę, 7 listopada, umowę o współpracy obu uczelni. Wydarzenie było częścią trwających w Poznaniu Dni Kilonii.

Współpraca UAM z CAU trwa już 34 lata. Umowę partnerską obie uczelnie podpisały w 1984 roku, a powstała ona na bazie wcześniejszych dwustronnych działań sięgających lat 70. XX wieku. Efektem współpracy są m.in. „Dni Kilonii w Poznaniu” oraz „Dni Poznania w Kilonii”, organizowane od 2001 roku naprzemiennie w obu miastach, co dwa lata. W wydarzeniach biorą udział pracownicy naukowo-dydaktyczni obu uczelni, doktoranci oraz studenci. Odbywają się wykłady, dyskusje, warsztaty tematyczne oraz konferencje naukowe. Ważnym elementem tych spotkań są także imprezy kulturalne oraz sportowe.

Dowodem na trwałość i współpracę jest także udział pracowników naukowych doktorantów oraz studentów obu uczelni  w stażach naukowych, letnich kursach językowych, w lektoratach języka polskiego oraz niemieckiego. W październiku 2012 r. został uruchomiony wspólny program studiów „Studia międzykulturowe: Polacy i Niemcy w Europie", utworzony z inicjatywy prof. Krzysztofa Trybusia z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz prof. Michaela Düringa z Instytutu Slawistyki CAU w Kilonii, który został laureatem Medalu Za Zasługi dla UAM. Funkcję koordynatora kierunku pełni dr Maciej Junkiert z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, natomiast ze strony uczelni kilońskiej koordynatorką jest dr Rebekka Wilpert z Instytutu Slawistyki CAU.

W kwietniu 2018 r. podjęto decyzję o uruchomieniu programu wspólnych studiów z podwójnym dyplomem w zakresie ochrony środowiska.