Data publikacji w serwisie:

UAM ma już pierwszych nowych studentów

Jeszcze do jutra 23 lipca kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie mają czas na potwierdzenie chęci studiowania na danym kierunku i przekazanie dokumentów.

Przypomnijmy, że w Systemie Internetowej Rekrutacji odnotowano łącznie 29 458 zapisów chętnych do podjęcia studiów na UAM. Niespełna 6% z tego stanowili cudzoziemcy (1 730).  Uczelnia oferuje kandydatom  na 200 kierunkach i specjalnościach prawie 17 tys. miejsc.

Na dziś (22.07) największy procent przyjętych kandydatów zagranicznych (w stosunku do liczby oferowanych miejsc) znalazł się na kierunkach im dedykowanych (prowadzonych w języku angielskim): Central European and Balkan Studies, wszyscy przyjęci są cudzoziemcami, oraz stosunki międzynarodowe w języku angielskim, gdzie cudzoziemcy zajęli 60% miejsc.

Na kilku pozostałych kierunkach cieszących się największym zainteresowaniem osób z zagranicy, liczba przyjętych cudzoziemców nie przekracza w tej chwil połowy miejsc proponowanych kandydatom. Ogółem, do tej pory wszystkie wymagane dokumenty złożyło drogą elektroniczną 547 cudzoziemców.

Warto przypomnieć, że podczas tegorocznej rekrutacji największym zainteresowaniem pod względem liczby kandydatów cieszyły się: psychologia (ponad 2 tysiące), prawo (ponad 1,5 tysiąca) i filologia angielska (ponad 1,3 tysiąca). Natomiast pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce były to: filologia koreańska (ponad 20 os/msc.), psychologia (ponad 17,31 os/msc.) oraz zarządzanie i prawo w biznesie (ponad 14 os/msc.).

W tym roku na UAM pojawiły się w ofercie zupełnie nowe kierunki: groznawstwo; language and communication in healthcare; language, mind, technology; nowe media w komunikacji oraz produkcja audiowizualna.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497