Data publikacji w serwisie:

UAM Mistrzem Erasmusa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został nagrodzony tytułem Mistrza EWP (Erasmus Without Papers Champion). Przyznająca wyróżnienie Komisja Europejska uznała, że UAM może służyć za przykład na poziomie UE i być wskazywany jako lider zmian i inspiracji dla innych.

Projekt EWP ma na celu stworzenie platformy do elektronicznego przekazywania danych o mobilnościach w ramach programu Erasmus+. Dodatkowym jego celem jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego pracowników uczelni, a także ułatwieniu studentom podejmowania mobilności zagranicznych w ramach programu. - Projekt okazał się bardziej skomplikowany niż pierwotnie zakładano, ze względu na ogromne zróżnicowanie systemów, na których pracują poszczególne Uczelnie w Unii Europejskiej. Tym bardziej cieszy docenienie naszych wysiłków w tym obszarze - mówi prof. Tomasz Brańka, Pełnomocnik Rektora ds. programu Erasmus+.

UAM jest, obok warszawskiego Collegium Civitas, jedną z dwóch polskich uczelni, które mogą się pochwalić otrzymaniem tytułu Mistrza EWP.

Program Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów i pracowników, stwarza możliwość udziału w międzynarodowych projektach strategicznych. Sektor dla szkolnictwa wyższego składa się z dwóch akcji: mobilność edukacyjna oraz współpraca instytucji szkolnictwa wyższego na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Więcej na: https://erasmus.amu.edu.pl/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048