Data publikacji w serwisie:

UAM na stabilnej pozycji w THE Impact Rankings

Znamy wyniki Times Higher Education Impact Rankings 2024. Mimo większej liczby notowanych uczelni, miejsce UAM w ogólnym zestawieniu pozostaje stabilne. Uniwersytet znalazł się na pozycji 1001-1500 na niemal 2000 uczestniczących w rankingu uczelni. W ubiegłym roku UAM zajmował miejsce 1000+ na 1591 notowanych szkół wyższych.

Times Higher Education Impact Rankings to jedyna klasyfikacja oceniająca uczelnie wyższe pod kątem realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych przez państwa członkowskie ONZ w ramach programu “Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.

UAM został sklasyfikowany w sześciu obszarach:

SDG4 – Dobra jakość edukacji (miejsce 601-800),

SDG5 – Równość płci (301-400),

SDG10 – Redukcja nierówności (201-300),

SDG13 – Ochrona planety (401-600),

SDG17 – Partnerstwo na rzecz celów (601-800).

W ramach Celu 5 – Równość płci, UAM został sklasyfikowany po raz pierwszy, zajmując miejsce 301-400 na świecie. Ponadto, podobnie jak w ubiegłym roku, UAM uzyskał najwyższą ocenę w realizacji Celu 10 – Redukcja nierówności, plasując się na pozycji 201-300 na świecie i 1-6 w kraju.

W pięciu obszarach uczelnia zanotowała wzrost wartości punktowych ogólnego wyniku. Największy postęp zaobserwowano w obszarze SDG4 – Dobra jakość edukacji, gdzie UAM poprawił wynik o 10,2 punktu, co znalazło odzwierciedlenie w wyższej pozycji w rankingu (awans z miejsca 801-1000 w ubiegłym roku na 601-800 w 2024 roku).

W pierwszej trójce globalnego rankingu znalazły się: Western Sydney University, University of Manchester i University of Tasmania. Liderem rankingu uczelni w Polsce jest Uniwersytet Gdański.

Pełne zestawienie THE Impact Rankings 2024 dostępne jest na stronie: https://www.timeshighereducation.com/impactrankings

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048