Data publikacji w serwisie:

UAM nadal wśród najlepszych polskich uniwersytetów - są wyniki Rankingu Perspektyw 2019

Fundacja Edukacyjna Perspektywy po raz 20. opublikowała ranking uczelni akademickich w Polsce. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmuje w nim 3. miejsce wśród polskich uniwersytetów.

Przed UAM są: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. W ogólnej klasyfikacji uczelni akademickich Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajął 5. miejsce za Politechniką Warszawską i Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa.

- Jesteśmy trzecim uniwersytetem w kraju, czyli nadal utrzymujemy dobrą pozycję. Cieszę się także, że 6 kierunków studiów na UAM zostało uznanych za najlepiej prowadzone kierunki w całej Polsce i to też potwierdza wysoką rangę kształcenia na UAM. Są to: filologie obce i lingwistyka, biologia, filologia polska, pedagogika, pedagogika specjalna oraz turystyka i rekreacja- komentuje Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki. Warto dodać, że w klasyfikacji kierunku filologie obce i lingwistyka zajęliśmy trzy pierwsze miejsca kolejno dla wydziałów: Anglistyki, Neofilologii i Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. - Gratuluję Akademii Górniczo-Hutniczej wysokiej pozycji w rankingu, co dowodzi, że mamy nie tylko bardzo dobre uniwersytety, ale także bardzo dobre uczelnie techniczne. Trudno nam - uniwersytetowi klasycznemu z nimi konkurować. System finansowania nauki (subwencje oraz polityka grantowa) nie sprzyja dziś naukom humanistycznym i społecznym, a te dominują na naszym Uniwersytecie (czym się chlubimy). Także kryteria, które są podstawą rankingu tygodnika Perspektywy, faworyzują w tych latach uczelnie techniczne. Oczywiście, śledzimy wyniki rankingów, znamy też swoje mocne strony i przed nami opracowanie strategii wzmocnienia pozycji UAM na mapie szkolnictwa wyższego w Polsce i oczywiście w rankingach międzynarodowych - dodaje Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki.

Fot. Łukasz Woźny

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048