Data publikacji w serwisie:

UAM „najbardziej zielony” wśród polskich uczelni – opublikowano ranking GreenMetric 2020

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się na 222 miejscu w „zielonym” zestawieniu World University Ranking „GreenMetric”. To najlepszy wynik wśród polskich szkół wyższych. W zestawieniu odnotowano w sumie 912 uczelni z całego świata.

Ranking bada działania związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym stopień zazielenienia uczelni, zużycie energii elektrycznej, a także sprawy transportu, zużycia wody czy gospodarowania odpadami. Pod uwagę brane są działania badawcze i edukacyjne związane ze zmianą klimatu. Twórcy rankingu chcą zyskać obraz tego, jak uniwersytet reaguje na kwestie zrównoważonego rozwoju lub radzi sobie z nimi za pomocą polityk, działań i komunikacji.

UAM uzyskał w sumie 6625 punktów. Infrastrukturę oceniono na 1100 punktów, w pozycji dotyczącej wykorzystywania energii oraz uwagi poświęconej zmianie klimatu uczelnia zyskała 950 punktów. Działalność związaną z przetwarzaniem odpadów oceniono na UAM na 1650 punktów, działania związane ze zmniejszeniem zużycia wody na 625 punktów, a politykę transportową sprzyjającą środowisku na 975 punktów. Za badania oraz edukację uczelnia zdobyła 1325 punktów.

Na podium rankingu znalazły się uniwersytety z Holandii i Anglii. Za UAM wśród polskich uczelni uplasowały się: Politechnika Gdańska (231 miejsce), Politechnika Krakowska (724), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (840) oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (850).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048