Data publikacji w serwisie:

UAM otworzy w Atenach Polski Instytut Archeologiczny

Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu otworzy w Atenach Polski Instytut Archeologiczny. Jego zadaniem będzie reprezentowanie przed władzami greckimi wszystkich naukowców polskich, którzy zamierzają prowadzić swoje badania naukowe w tym kraju. W taki oto sposób UAM stanie się koordynatorem polskich badań w Grecji.

29 maja br. Centralna Rada Archeologiczna Ministerstwa Kultury i Sportu Republiki Greckiej oficjalnie uznała istnienie Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach (PIAA). - Powołanie takiej placówki jest  szczególnie istotne dla archeologów, ponieważ zgodnie z greckim prawem samodzielne wykopaliska lub inne badania terenowe może prowadzić tam obcokrajowiec, którego kraj otworzył w Atenach własny instytut badawczy. Niemniej jednak także dla innych naukowców (jak: historycy, historycy sztuki, bizantyniści, filolodzy klasyczni i in.) istnienie takiej jednostki otwiera nowe perspektywy rozwoju własnych badań. PIAA ma być swoistą „ambasadą" nauki i kultury polskiej w Grecji. Jego struktura organizacyjna odzwierciedla zarysowane wyżej cele. Jednym z głównych organów (obok dyrektora i Rady Naukowej) jest Rada Partnerów, w skład której wchodzą przedstawiciele innych instytucji naukowych, wspomagających organizacyjnie UAM. Są to: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Warszawski. Struktura ta jest otwarta na nowych uczestników, którzy mogą zgłaszać do niej akces – mówi dyrektor Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach, prof. Janusz Czebreszuk z UAM.

Swoją siedzibę PIAA będzie miał w centrum Aten. Trwają procedury zakupu nieruchomości, w której znajdą się także: biblioteka (z odpowiednią przestrzenią na odbywanie sympozjów naukowych), administracja i pokoje gościnne.

Powstanie PIAA nie byłoby możliwe bez wsparcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (finansowego i organizacyjnego) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym Ambasady RP w Atenach.

Fot. Maria Pappa