Data publikacji w serwisie:

UAM w gotowości, by pomóc szpitalowi

20 pokoi w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach koło Poznania czeka w gotowości na przyjęcie pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Gdyby zaistniała taka potrzeba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu udostępni je nieodpłatnie.

Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki wystosował w tej sprawie pismo do dyrektora szpitala, dra Bartłomieja Gruszki. - Władze i społeczność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyrażają swoją głęboką wdzięczność dla Zespołu pańskiego szpitala, zaangażowanego w sposób najbardziej bezpośredni w walkę z COVID-19. Naszą wdzięczność chcielibyśmy poprzeć konkretną propozycją pomocy – napisał rektor. Jak dodał, pokoje mógłby stanowić bazę noclegową dla tych pracowników szpitala, którzy, obawiając się o zdrowie swoich bliskich, chcą odpocząć w izolacji od rodziny.

Propozycja UAM została dobrze przyjęta przez szpital. Telefonicznie dyrektor placówki podziękował za pamięć i podkreślił, że jeśli zajdzie taka potrzeba, szpital skorzysta z oferowanej pomocy. Rektor UAM otrzymał także list z podziękowaniami za słowa otuchy i wsparcia - Państwa zgoda na przyjecie nas pod swój dach stanowi dowód na istnienie prawdziwego dobra, które mamy nadzieję, wróci do Państwa wielokrotnie - czytamy w liście podpisanym przez Naczelną Pielęgniarkę Izabelę Kuras oraz Przełożoną Pielęgniarek Agatę Gawłowską.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048