Data publikacji w serwisie:

UAM w rankingu Times Higher Education World University Rankings by subject

Opublikowano wyniki prestiżowego rankingu Times Higher Education by subject 2022. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu utrzymał swoją mocną pozycję z roku ubiegłego w obszarach:

- Education (301-400)

- Life Sciences (501-600)

W dziedzinie nauk humanistycznych (Arts & Humanities) odnotowaliśmy wzrost pozycji z 401-500 na miejsce 301-400. W najwyżej notowanej dziedzinie (Education) UAM zajmuje 1 miejsce w kraju.

UAM jest notowany również w takich dziedzinach jak: Social Sciences (501-600), Psychology (500+) i Physical Sciences (801-1000).

THE World University Rankings by subject obejmuje 11 obszarów tematycznych, wskazując najlepsze uczelnie w danej dyscyplinie. W tegorocznym rankingu sklasyfikowano ponad 1600 uniwersytetów w co najmniej jednym obszarze tematycznym.

Biorąc pod uwagę czołowe miejsca we wszystkich 11 ocenianych dziedzinach, najlepszymi uniwersytetami na świecie są Oxford University, Harvard University, Stanford University i University of Cambridge.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497