Data publikacji w serwisie:

UAM w THE World University Rankings 2024

Opublikowano wyniki rankingu THE World University Rankings 2024. W tegorocznym zestawieniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ponownie utrzymał swoją pozycję (1001-1200), jednocześnie zajmując piąte miejsce w kraju.

Ranking Times Higher Education World University Rankings jest jednym z czterech najbardziej uznanych rankingów uniwersyteckich klasyfikujących uczelnie wyższe z całego świata. Wyniki najnowszego zestawienia zostały ogłoszone podczas Times Higher Education World Academic Summit, który w tym roku odbywa się w Sydney w dniach 26-28 września.

W tegorocznym rankingu odświeżono założenia metodologiczne. Zmiany nastąpiły przede wszystkim w obszarze analizy aktywności publikacyjnej uczelni, włączając (oprócz liczby prac naukowych i ich cytowań) wskaźniki ważności publikacji: Research Excellence i Research Influence. Ocena jakości uczelni w rankingu THE WUR 2024 uwzględnia pięć głównych wskaźników: nauczanie (Teaching), środowisko badań (Research Environment), jakość badań (Research Quality), umiędzynarodowienie (International Outlook) oraz przemysł (Industry). Dane pozyskiwane są z uczelni, bazy Scopus oraz dystrybuowanych wśród naukowców ankiet reputacji akademickiej.

Najwyższy wynik UAM otrzymał w obszarze Research Environment: 505 miejsce. Tu, na podstawie międzynarodowej reputacji, przychodów z badań oraz liczby publikacji w przeliczeniu na pracownika oceniana jest jakość prowadzonych badań. Warto dodać, że tegoroczny wynik w obszarze Reaserch Environment jest istotnie wyższy niż w zestawieniu z 2023 roku (+40 pozycji).

Zestawienie THE World University Rankings 2024 uwzględnia 1904 uczelnie. W czołówce światowego rankingu uplasowały się kolejno: University od Oxford, Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology.

W Polsce w tegorocznej edycji sklasyfikowano 37 uczelni. Czołowe miejsca zajęły: Uniwersytet Jagielloński (601-800), Uniwersytet Warszawski (601-800), Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (601-800) oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi (801-1000).

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048