Data publikacji w serwisie:

UAM wśród najlepiej kształcących europejskich uczelni według Times Higher Education Europe Teaching Ranking

W rankingu Times Higher Education Europe Teaching Ranking Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się w „Top 150” najlepszych uczelni, zajmując lokatę 126-150.  W osiągniętym wyniku spory udział  mają opinie studentek i studentów UAM.

Jak podają organizatorzy w rankingu sklasyfikowano 258 uczelni z 18 krajów, a w ankiecie wzięło udział 125 tys. studentów i studentek z 18 krajów. Czołówka rankingu to Uniwersytet Oxfordzki, Uniwersytet w Cambridge, Uniwersytet Navarra, Uniwersytet College London oraz Uniwersytet St. Andrews.

Ranking adresowany jest do uczelni kształcących co najmniej 3 tys. studentów. Jednym z warunków udziału w nim było zapewnienie przez uczelnię obecności w badaniu ankietowym co najmniej 60 studentów i studentek. Wyniki tej specjalnej ankiety stanowiły 45% punktów ewaluacyjnych. Ankieta zawierała kilkanaście pytań koncentrujących się na doświadczeniu studentek i studentów w trakcie procesu kształcenia, np.:

- w jakim stopniu uczelnia wspiera krytyczne myślenie?,

- w jakim stopniu uczelnia umożliwia zaangażowanie społeczne?,

- czy mając taką możliwość ponownie wybrałbyś swoją uczelnię?,

- czy uważasz, że uczelnia tworzy miejsce, gdzie studenci nawzajem się inspirują i motywują?

- stopień zadowolenia z warunków, które oferuje uczelnia tj. jakość sal wykładowych i laboratoriów, dostęp do zasobów bibliotecznych, materiałów online,

- w jakim stopniu uczelnia umożliwia kontakt ze środowiskiem pracy poprzez staże czy doradztwo zawodowe?

Kryteria rankingowe koncentrowały się wokół takich problemów, jak zaangażowanie nauczycieli akademickich i uczelni w pracę ze studentami; zasoby, które umożliwiają nauczanie na wysokim poziomie; rezultaty i efekty kształcenia z punktu widzenia satysfakcji studentów, spełnienia ich oczekiwań co do przebiegu studiów; środowisko kształcenia tj. jego dostępność dla różnych grup, w tym osób wykluczonych, a także problem równouprawnienia.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://www.timeshighereducation.com/rankings/europe-teaching/2019

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048