Data publikacji w serwisie:

UAM z Radą Uczelni

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołał 9-osobową Radę Uczelni. W jej skład weszły cztery osoby spoza UAM oraz czworo reprezentantów Uniwersytetu. Zgodnie z ustawą do rady wchodzi także Przewodniczący Samorządu Studenckiego.

- Rada ma być ciałem doradczo-nadzorczym. Zależało mi, żeby jej członkami były osoby, które uniwersytet znają – mówi JM Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki, który wskazał kandydatów – Prof. Rafał Drozdowski i prof. Tadeusz Stryjakiewicz pracowali już wcześniej nad strategią uczelni. Prof. Katarzyna Meller przez wiele lat była Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. Natomiast prof. Izabela Nowak była prodziekanem Wydziału Chemii w latach 2008-2012. Przy wyborze osób z zewnątrz kierowałem się natomiast tym, żeby reprezentowały one szersze spektrum naszego otoczenia: inne uczelnie środowiska poznańskiego, sferę biznesu, a także otoczenie kulturalne. PKO w Poznaniu współpracuje z miejskimi uczelniami, a Dyrektor Tomasz Cemel był już członkiem Rady Gospodarczej przy poprzednim Rektorze. Prezes Paweł Chudziński to także przedstawiciel klasycznego otoczenia gospodarczego. CK Zamek jest instytucją, z którą współpraca UAM od wielu lat jest dość bliska.  Zarówno dyr. Hryniewiecka, dyr. Cemel jak i prezes Chudziński byli także członkami ostatniego Konwentu UAM. Natomiast prof. Remigiusz Napiecek osobiście współpracuje z UAM i zna nasz uniwersytet. Jego wiedza, nie tylko jako ekonomisty, jest cenna – argumentuje wybór kandydatów prof. Lesicki.

Podczas posiedzenia, w poniedziałek 25 lutego, Senat UAM wybrał także przewodniczącego Rady Uczelni. Został nim dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W skład rady zgodnie z ustawą wejdzie także Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Joanna Maruszczak  z Wydziału Nauk Społecznych.

Oto pełen skład Radu Uczelni UAM

  • prof. Rafał Drozdowski z UAM,
  • prof. Katarzyna Meller z UAM,
  • prof. Izabela Nowak z UAM,
  • prof. Tadeusz Stryjakiewicz z UAM,

oraz:

  • Tomasz Cemel, dyrektor Makroregionu Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Poznaniu,
  • Paweł Chudziński, Prezes Zarządu spółki Aquanet,
  • Anna Hryniewiecka, Dyrektor CK Zamek,
  • dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

a także:

  • Joanna Maruszczak  z Wydziału Nauk Społecznych UAM  - przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studentów.

fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497