Data publikacji w serwisie:

UAM zainaugurował rok akademicki 2022/2023

Trzykrotnym uderzeniem berła i łacińską formułą Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit Rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bogumiła Kaniewska, zainaugurowała w poniedziałek, 3 października, kolejny rok akademicki. - Każdy z nas, ludzi uniwersytetu, zapisuje karty historii uczelni na swój sposób. Każdemu z nas powinno towarzyszyć właśnie poczucie odpowiedzialności, którego miarą jest człowiek i jego dobro, ale i dobro otaczającego nas świata, który domaga się naszej uważności i troski. Nasza odpowiedzialność nie jest abstrakcyjna: zależy od niej przyszłość, którą już dziś zaczynamy kształtować. Wszyscy – niezależnie od poglądów – chcielibyśmy, by była ona dobra, piękna i przyjazna. Wszyscy – niezależnie od wieku i stanowiska – jesteśmy za tę przyszłość odpowiedzialni wobec naszych poprzedników i następnych pokoleń - mówiła Rektorka w swoim przemówieniu.

- Otwierając poprzedni rok akademicki mówiłam, że słowa pieśni „Gaudeamus” – cieszmy się – zabrzmiały wyjątkowo radośnie, wracaliśmy przecież w mury uczelni po długim funkcjonowaniu zdalnym. Nikt nie spodziewał się wówczas przed jak trudnym rokiem stoimy, nikt nie przewidział, że czas postpandemiczny postawi przed polskim i europejskim społeczeństwem kolejną próbę: wyjątkowo dramatyczną i niezwykle groźną – wojnę za naszą wschodnią granicą - mówiła prof. Bogumiła Kaniewska. - Społeczność naszej Alma Mater wykazała się ogromną wrażliwością i niezwykłym zaangażowaniem – zarówno wtedy, gdy potrzebna była pomoc indywidualna, jak i w trakcie organizowania działań instytucjonalnych. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję! - dodała Rektorka.

Obecna na uroczystości I Wicewojewoda Wielkopolski, Aneta Niestrawska, odczytała list od Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka. Minister wspomniał w nim m.in. o idei Akademii Kopernikańskiej, a także o planowanym zwiększeniu subwencji z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników szkół wyższych. - W dniu Inauguracji Roku Akademickiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu sukcesów oraz pomyślności w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Życzę efektywnego rozwoju, realizacji pasji naukowych, a także ambitnych projektów badawczych - napisał prof. Przemysław Czarnek.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego była także okazją do wręczenia medalu Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis prof. Hannie Kóčce-Krenz, wybitnej archeolog, specjalizującej się w historii wczesnego średniowiecza. Laudację wygłosił Dziekan Wydziału Archeologii UAM, prof. Andrzej Michałowski.

Dr Michał Krotoszyński z Wydziału Prawa i Administracji UAM został wyróżniony nagrodą Praeceptor Optimus dla trzykrotnego laureata nagrody dydaktycznej Praeceptor Laureatus. Wręczono także nagrody Praeceptor Laureatus dla najlepszego dydaktyka oraz medale „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu”, które otrzymali absolwenci UAM.

Studencki Laur jako wyraz uznania dla wybitnych osiągnięć w przyswojeniu wiedzy określonych kierunkiem studiów dyscyplin naukowych i wysokich wyników w nauce w roku akademickim 2021/2022 otrzymały: Dominika Górko z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Natalia Adamska z Wydziału Matematyki i Informatyki.

Wykład inauguracyjny pt. O „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza – zaproszenie do lektury wygłosił prof. Krzysztof Trybuś z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Uroczystą Inaugurację zaszczycili swoją obecnością posłanki i posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, była Premier prof. Hanna Suchocka, Senator prof. Jadwiga Rotnicka oraz przedstawiciele Władz Województwa, Kościoła, Powiatu i Miasta, a wśród nich: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Prymas Polski Abp. dr Wojciech Polak oraz Metropolita Poznański Abp. dr Stanisław Gądecki, a także Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz. Wśród gości znaleźli się również rektorzy Uczelni Publicznych Miasta Poznania oraz byli rektorzy UAM, a także rektorzy i prorektorzy polskich uczelni zrzeszonych w KRASP i członkowie Rady Uczelni.

Wydarzeniu towarzyszyła immatrykulacja studentów I roku studiów.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048