Data publikacji w serwisie:

Umowa pomiędzy UAM A Université Kofi Annan de Guinée

W ostatnich dniach Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odwiedzili zaproszeni przez Wydział Prawa i Administracji goście z Université Kofi Annan de Guinée – prof.  Mohamed Rached Boussema (rektor Uniwersytetu) oraz dr Ousamane Kaba (prezydent i założyciel Uniwersytetu). Wizyta gości z Gwinei zaowocowała podpisaniem w imieniu UAM, przez Prorektora prof.  Ryszarda Naskreckiego umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetami (i Wydziałami) w zakresie wymiany pracowników, doktorantów oraz studentów, a także realizacji wspólnych projektów badawczych.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497