Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wysokich pozycjach w Times Higher Education Impact Rankings 2023

Najwyższą ocenę UAM otrzymał w ramach realizacji działań na rzecz Celu 10 – Przeciwdziałania nierównościom, zajmując pozycję 201-300 na świecie i 2-4 miejsce w kraju.

Ranking ocenił UAM także w realizacji Celu 13 – Ochrony klimatu (miejsce 401-600) oraz Celu 17 – Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju (401-600). Jakość edukacji (Cel 4) to obszar, w którym UAM zdobył miejsce 801-1000 na świecie.

THE Impact Rankings jest jedyną klasyfikacją, która ocenia uczelnie wyższe przez pryzmat realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ w ramach programu Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. W tegorocznej klasyfikacji ocenie poddanych zostało ponad 1600 uczelni.

W pierwszej trójce zestawienia ogólnego rankingu światowego znaleźli się: Western Sydney University, Arizona State University, Western University Canada.

Cele Zrównoważonego Rozwoju obejmują szeroki zakres wyzwań, przede wszystkim dotyczą działań na rzecz obszarów: ubóstwa, głodu, zdrowia, edukacji, równości płci, zmian klimatu, pokoju i sprawiedliwości społecznej. Stanowią wezwanie do działania w ramach międzynarodowego partnerstwa. To także impuls dla szkolnictwa wyższego, które będąc odpowiedzialnym za realizację trzeciej misji, podejmuje pracę na rzecz ich osiągnięcia.

Zestawienie THE Impact Rankings 2023 dostępne jest na stronie organizatora:

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048