Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet Poznański świętował 105-lecie

7 maja odbyły się główne obchody 105-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, z którego wywodzą się: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Pochód ruszył z siedziby Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29.

Władze rektorskie UAM, UMP, UPP i AWF oraz senaty uczelni przemaszerowały z ulicy Mielżyńskiego na pl. Mickiewicza, gdzie rektorzy złożyli kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Następnie w Auli UAM rozpoczęło się wspólne posiedzenie senatów wszystkich uczelni. Odsłonięto także kopię tablicy poświęconej pierwszemu Rektorowi Uniwersytetu Poznańskiego prof. Heliodorowi Święcickiemu, która znajdowała się przed wejściem do auli, a zaginęła w czasie II WŚ.

Rektorzy czterech uczelni wygłosili wspólne przemówienie.

- Gdy pięć lat temu, podczas uroczystych obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego mówiliśmy o wyzwaniach stojących przed naszymi uczelniami, nikt nie przypuszczał, z czym tak naprawdę przyjdzie nam się zmierzyć - mówiła podczas posiedzenia senatów Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska. - Dziś spoglądamy w przyszłość z ostrożnością, ale i z nadzieją. Nie zmienia się z pewnością to, że najważniejszą rolą każdego uniwersytetu jest poszukiwanie prawdy, dobra i piękna. Te wartości pomogły nam przetrwać trudności minionych pięciu lat i, w co głęboko wierzę, pozwolą nam także w przyszłości budować opartą na nich wspólnotę akademicką - dodała prof. Bogumiła Kaniewska.

- W ostatnich pięciu latach Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu osiągnął wiele sukcesów, skutecznie realizując zaplanowane cele i zadania - mówił Rektor tej uczelni, prof. Krzysztof Szoszkiewicz. - Uzyskaliśmy najlepszy wynik w historii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ewaluacji prowadzonych badań, co potwierdza wysoką pozycję UPP pod względem efektywności naukowej. Dzięki zaufaniu instytucji i partnerów zewnętrznych udało nam się osiągnąć rekordowy poziom pozyskiwanych środków ze źródeł zewnętrznych - podkreślił Rektor UPP.

- Kształcimy młodzież w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej oraz nauk o zdrowiu. Wszystkie wyniki ewaluacji wskazują, że jesteśmy najlepszą uczelnią sportową w Polsce - zaznaczył prof. Dariusz Wieliński, Rektor AWF. - Ważnym wydarzeniem minionych 5 lat było też oddanie do użytku nowych pomieszczeń dla Zakładu Dietetyki Sportowej. Studenci oraz pracownicy otrzymali do dyspozycji nowoczesne Laboratorium Badań Wysiłkowych i Pracownię Oceny Stanu Żywienia i Konsultacji, oraz Laboratorium Badań Metabolicznych - mówił prof. Dariusz Wieliński.

Jak mówiła w swoim wystąpieniu Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego, prof. Ewa Wender-Ożegowska: - Jesteśmy dumni, że pierwszym Rektorem Uniwersytetu Poznańskiego był Heliodor Święcicki, którego determinacja w dążeniu do celu, jakim było utworzenie wydziału lekarskiego, widoczna jest także dziś. Odwaga pierwszego rektora stanowi i stanowiła przez minionych 5 lat dla Władz naszej Almae Matris zarówno wyzwanie, jak i inspirację dla podejmowania dalekosiężnych decyzji. Zdefiniowane cele i ich konsekwentna realizacja pod hasłem Uniwersytet Medyczny 3.0 Przyspieszenie przynosi efekty, stawiając Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w czołówce uczelni medycznych w Polsce, której dyplom posiada uznaną markę w wielu krajach europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie - dodała prof. Ewa Wender-Ożegowska.

Na zakończenie Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska powiedziała: - Poznań jest miastem europejskim, zatem także uczelnie mieszczące się w Poznaniu muszą zasługiwać na miano europejskich. Ta otwartość na świat to nie nowość - wszak Poznań jest europejski już od czasów Powszechnej Wystawy Krajowej. Z dumą podtrzymujemy tę tradycję, hołdujemy wartościom: poznańskim i zarazem europejskim, które przyświecały pierwszemu rektorowi Uniwersytetu Poznańskiego, Heliodorowi Święcickiemu.

fot. Władysław Gardasz

Kontakt

Przemysław Stanula

4497